mandag 14. mai 2012

Sandefjord: Skal oljen frelse oss?

Hans Petter Goller forteller Sandefjords Blad i dag at han ser for seg Sandefjord som et nasjonalt hovedsete for internasjonal offshore virksomhet. Takk for at vi har folk som Goller, som tør tenke stort.

Sandefjords Blads oversikt som viser gjennomsnittlig inntektsutvikling i Sandefjord de siste årene forteller det meste om hvorfor vi må gjøre noe. Statistikk som viser at vi leder i arbeidsledighet, sosialhjelp og uføre i Vestfold kunne vært føyd til.

Jeg har mange kritiske spørsmål til Goller. Hvorfor må vi ha et hovedsete akkurat på Tivolitomta når vi trenger å fortette sentrum med boliger? Flere folk må bo i sentrum for å skape liv og kontorlokaler er det siste byen trenger. Hvordan skal ett bygg med oljefolk kunne gi oss høyere skatteinntekter? Skal kommunen betale noe for dette?

Dette er spørsmål som sikkert blir besvart etterhvert. Kanskje er ideens hans ubrukelig. Kanskje er han inne på noe. Hovedsaken er at vi må tenke nytt.

Jeg tenker slik at gode ideer først og fremst skal komme som initaitaiv fra det private næringsliv og utført av det private næringsliv, gjerne stimulert av skattelettelser. Det blir lett farlig når lokalpolitikere og administrasjon skal leke forretningsmenn med andre folks penger. Men for all del, det finnes unntak der kommuner har tatt initiativ og fått til ting. Jeg kan bare ikke komme på noen eksempler akkurat nå.

Et eksempel jeg kan komme på, som var et privat initiativ, var byen Montreux i Sveits. En hotelleier syntes det var trist å se byen forfalle og hotellene stå tomme og tok initiativ til Montreuxprisen. Han satte byen på kartet for alltid.

Så, Goller, ikke gi deg, selv om jeg stiller noen kritiske spørsmål, og går denne planen i vasken må vi ikke slutte å tenke nytt!