mandag 14. mai 2012

Sandefjord: Havnekrangelen

Krangelen mellom Color Line og Fjord Line om morgenruten fra Sandefjord havn er virkelig merkelig. Jeg har bedt Sandefjord kommune sende meg den opprinnelige kontrakten mellom kommunen og Color Line, slik at jeg kan analysere den til bystyremøtet der saken skal behandles.
For meg virker det komplett ubegripelig at det er laget en kontrakt der ingen politikere eller kommuneansatte har tenkt den tanken at det kunne være andre rederier enn Color Line som hadde lyst til å legge til havna i Sandefjord i uoverskuelig fremtid.

Havner over hele verden løser dilemmaet med flere rederier som ønsker populære avganger, og ikke minst har flyplasser løst problemet for lengst. Det skulle tatt seg ut om alle rederi- og flyselskapansatte i verden, som ikke fikk det som de ville, gikk i protesttog og slengte spydigheter til hverandre gjennom mediene.

Selvfølgelig er det eier av havnen som på ett eller annet vis må forsøke å maksimere inntektene ved å selge de mest populære tidene til høystbydende. Ingen tider må settes så nærme at det går utover sikkerheten, men er det egentlig noe problem om ett skip må vente i Framnesområdet mens det venter på det andre i ett kvarters tid, når det har oppstått forsinkelser?

For meg virker det som om dagens kontrakt er designet for smisking med myndighetene, bestikkelser, krangling og protesttog. Hvis kontrakten virkelig er så dårlig skrevet er det lite vi kan gjøre med det før kantrakten utløper om fire år.

Denne historien viser også med all tydelighet at havner burde vært privatisert, et privat selskap hadde aldri klart å lage så mye surr. Problemet er imidlertid at om Sandefjord havn selges til et privat selskap får Sandefjord kommune en stor engangssum, men mister dagens havneinntekter. Det riktige hadde vært å beskatte det private selskapet som drev havna. Med andre ord følge prinsippet om at de private gjør det de er best til og heller la det offentlige tjene sine penger ved å skattlegge. Men så lenge det er staten og ikke kommunen som får en slik skatteinntekt kommer det aldri til å skje. Imens må vi finne oss i at politikere og kommuneansatte leker businessmenn med skattebetalernes verdier. Og vi ser hvordan det går.

Se oppfølging av dette blogginnlegget her.


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar