fredag 11. mai 2012

Sandefjord: Ja til fritt sykehjemsvalg


Leserbrev i Sandefjords Blad 28. januar 2011.

På ett plan er ribbesaken på Mosserød sykehjem en fillesak, og jeg forstår de som sier vi politikere burde bruke tiden på noe annet. Men saken bærer med seg prinsipielle spørsmål. Ideelt sett burde debatten kommet frem på en annen måte, men det er lite her i verden som er idéelt.

Jeg ble personlig engasjert i saken fordi jeg følte Arbeiderpartiet ikke hadde tatt de nødvendige etiske hensyn til beboerne selv. De snakket på vegne av dem og trakk konklusjoner uten å spørre om hva de faktisk mente. Vi må huske at det her er snakk om svært gamle og syke mennesker. Jeg besøkte dem og fikk fakta i saken: Alle var fornøyde.

Hele saken bærer preg av at Arbeiderpartiet setter systemer over mennesker, og det faktum at de er mot fritt sykehjemsvalg gjør det ennå mer spesielt. Men slik har Arbeiderpartiet alltid holdt på. De kjemper for en tapt sak, nemlig monopolisme. Da jeg var ung tillot de bare ett teleselskap, en TV-stasjon, en radiostasjon, og ett strømselskap.  De tillot heller ikke konkurranse mellom apoteker eller fritt sykehusvalg. De har ennå ikke lært.

Det er en naturlig konsekvens av et moderne samfunn at vi gir valgfrihet innenfor alle tenkelige sektorer, og det må fremsettes tungtveiende argumenter mot å nekte folk flest frihet til å velge.

Jada, valgfrihet er ”slitsomt” for de som skal tilby det og det er sikkert mulig å produsere argumenter om praktiske problemstillinger. Men de får til valgfrihet i andre kommuner der Høyre styrer og ribbesaken viser at det er en nødvendighet å få den friheten i Sandefjord også.

På neste helse- og sosialutvalgsmøte vil jeg fremme forslag om fritt sykehjemsvalg. Arbeiderpartiet kommer til å stemme mot og Høyre vil stemme mot. Slik vil jeg avkle Sandefjord Høyre gjennom hele valgperioden – ved å fremsette forslag partiet sier de er for på landsplan. Byens befolkning skal få vite at Høyre i Sandefjord står milevis fra Høyre i andre kommuner og slettes ikke er for valgfrihet og konkurranseutsetting. At Arbeiderpartiet er mot mer valgfrihet vil ikke komme som en bombe, partiet stemmer stort sett slik de har lovet velgerne at de skal gjøre. Men det de må lære seg å ikke tråkke på de svakeste i sin iver etter å ta politiske poenger.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar