tirsdag 1. september 2015

Omsorgsquiz for Sandefjord- Hvor mange sykehjemsplasser mangler Sandefjord for å komme på nivå med sammenlignbare kommuner?
Svar: 55
- Har Sandefjord så mange omsorgsleiligheter at de demmer opp for manglende sykehjemsplasser?
Svar: Nei, omlag 80 personer står i kø.
- Får Sandefjord flere sykehjemsplasser når lokalmedisinsk senter står ferdig neste år?
Svar: Nei. Ettersom Lunden legges ned får vi færre sykehjemsplasser hvis vi tar hensyn til at det blir flere eldre.
- Vil påbygging på Nygård bo- og behandlingssenter sørge for flere sykehjemsplasser?
Svar: Nei. Når bygget står klart i 2020 er kapasiteten den samme som i dag, når vi tar hensyn til at det blir flere eldre. Altså: Vi mangler fremdeles 55 sykehjemsplasser i 2020 og i årene etter øker behovet drastisk.
- Kommunen skal trolig bygge 20-30 flere omsorgsleiligheter i Forsmannskvartalet, som skal stå klart i 2018, øker det kapasiteten på omsorgsleiligheter?
Svar: Nei, ikke om vi tar hensyn til at vi blir flere eldre. Vi kunne imidlertid økt kapasiteten hvis Høyre og - Ap hadde sagt ja til private omsorgsboliger i Møllersgate. Bygget kunne stått klart i dag om politikerne hadde handlet straks de fikk henvendelsen. Vi kunne da hatt 60 flere omsorgsleiligheter og sammen med leilighetene i Forsmann reelt sett økt kapasiteten. Men Høyre og Ap sa altså nei.
- Hva er konsekvensen av at Sandefjord mangler 55 sykehjemsplasser?
Svar: De syke utsettes for jo-jo-behandling. Når de er syke nok får de noen måneder på sykehjem, så er det tilbake til sin leilighet, deretter tilbake til sykehjemmet når de blir sykere, så tilbake til leiligheten når de er friskere osv. osv. Mange ganger er det eldre som bor i omsorgsleiligheter som utsettes for jo-jo-taktikken, slik svekkes leilighetskapasiteten ytterligere.
Jeg har opplevd at en dame, nær 100 år, ble utsatt for jo-jo-metoden. Hun var udiskutabelt syk. Barna var pensjonister og utslitte. Til slutt nektet sykehjemspersonalet å sende henne hjem.
- Hvorfor hører vi så lite om manglende sykehjemsplasser?
Svar: Fordi Høyre og Ap får det til å høres som problemet kommer nærmere en løsning med bygging av Lokalmedisinsk senter, påbygging på Nygård og nye omsorgsleiligheter på Forsmannsenteret. Men de unnlater å snakke om at kapasiteten ikke blir bedre.
- Hva er løsningen?
Svar: Å stemme FrP. Og hvis jeg kommer inn lover jeg å stå på dag og natt i denne saken. Jeg trenger din personlige stemme for å komme inn, så hele bystyret ser at denne saken er viktig.
- Men hvor skal FrP hente penger fra?
Svar: Vi har en detaljert plan for hvordan vi skal redde Lunden senter for demensomsorg. Vi tør kutte andre steder og vi er ikke redde for å ta i bruk private omsorgstilbydere for å redusere kostnader. FrP lover ikke 55 nye sykehjemsplasser, men vi lover å bygge mange flere – altså at vi gjør mer enn bare å holde tritt med aldrende befolkning. Besøk oss gjerne på vår valgstand for å høre mer.

Ole T. Hoelseth, FrP-listekandidat til Sandefjord bystyre

(Kronikk på trykk i Sandefjords Blad 2. september 2015)

a