fredag 11. mai 2012

Sandefjord: Minus én for Helse- og sosial


Leserbrev i Sandefjords Blad 29. november 2011

På en skala fra 0 til 10 gir jeg karakteren minus én til mitt første møte i Helse- og sosialutvalget.  Utvalget reduserte antall sykehjemsplasser i forhold til det som var planlagt med 11. Det er riktignok ingen reduksjon i forhold til dagens situasjon, men nedgang i realiteten fordi det blir flere pleietrengende i 2012 enn i 2011. Jeg var den eneste som fant inndekning til flere plasser. Det gjorde jeg ved å foreslå Frisklivssentralen nedlagt, noe jeg fikk mye kjeft for.  Det som skiller meg og FrP fra de andre partiene er at jeg har lovet velgerne at av meg får de ingenting.  Jeg sa klart fra før valget at jeg stilte til valg for å snu trenden der de andre politikerne later som om det kan løse alle problemer ved å igangsette stadig nye offentlig finansierte tiltak. Det eneste jeg har lovet er bedre hjelp til de som ikke klarer å ta vare på seg selv. 
Det føles ikke spesielt hyggelig å ha inntatt et slikt standpunkt for meg personlig. I avisa fremstår man jo nesten som den onde selv, som sier nei til et tiltak som sikkert har noe godt ved seg. Det er dessuten neppe spesielt taktisk rent politisk å skaffe et par ekstra sykehjemsplasser. Det er lite trolig at de som hadde fått plassene, om jeg hadde fått viljen min, lever lenge nok til å kunne stemme om fire år likevel.
Men så kynisk er i hvert fall ikke jeg i stand til å tenke.  Jeg kan bare håpe at jeg i større grad får de andre politikerne med meg og at vi i det minste kan sy sammen gode løsninger med våre subsidiære standpunkter.
Enn så lenge trøster jeg meg med at møtene bare kan bli bedre.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar