torsdag 31. mai 2012

Hva streiken handler om

Det er for meg komplett ubegripelig at streiken vi nå har i offentlig sektor ikke møter en bredere debatt om at lønnsnivået i Norge er blitt for høyt. Hvis man tar opp problemstillingen blir man gjerne møtt med at "vi har råd til det", "vi kan ikke konkurrere med lavkostland allikevel" eller "det er rett og rimelig at de ansatte får ta del i velstandsutviklingen de også".

Har vi råd til det? Ja, forutsatt at nekter å tro på at vi er minst ti prosent arbeidsledige i Norge, så kan jeg godt forstå at mange tenker slik. Jeg mener lavtlønnsjobber er så overpriset at de som kunne hatt disse jobbene havner på AAP, sosialhjelp og uføre istedet. Ergo er de i min verden arbeidsledige. Påstanden "vi kan ikke konkurrere med lavkostland allikevel". Tja, det er riktig at vi aldri kan lage lekebiler til fem kroner stykke som Kina, men det spiller en rolle om en kompleks ingeniørkonstruert maskin koster tre eller fire millioner kroner. Det er grenser for hvor lenge et høykostland som Norge kan ligge milevis over sine konkurrentland i timepris. Husk på at land som Tyskland, Frankrike og Italia sier alle det samme som Norge, nemlig at de ikke kan konkurrere med Asia på pris, men på kompetanse. Når vi så ligger milevis over resten av Europa i lønnsnivå ballanserer vi på en knivsegg.

Hvis det går galt med norsk økonomi, og det er ikke lenge til det skjer, så vil det virkelig gå galt fordi vi er så sårbare på lønnsnivået. Til slutt: "det er rett og rimelig at de ansatte får ta del i velstandsutviklingen de også" - ja, det er vanskelig ikke å være enig i at gode medarbeidere skal lønnes slik at de ikke forlater jobbene. Men trenger vi så dyr arbeidskraft i det offentlige? Og ennå viktigere, kan vi la velstandsutviklingen skje på andre måter enn gjennom lønnsforhøyelse? Hva med skattelettelser? Hva med avgiftslettelser? Mange av de offentlige ansatte som nå får høyere lønn får spist opp deler av lønnen ved at de får toppskatt.

Jeg vil foreslå at vi de nærmeste årene reduserer inntektsbeskatningen med rundt tre prosent årlig mot at arbeidstakerorganisasjonene holder seg i ro. Det er den eneste måten vi kan få alle i jobb på og bedre konkurranseevnen.

1 kommentar:

  1. Hvorfor i allverden skal man konkurrere med lavkostland da? Det mest fornuftige er om den rike verden går sammen om å få opp noen høye tollmurer mot land som Kina og India. For da kan man nettopp også gi ufaglærte og lavtlønnede generelt anstendige og rettferdige lønninger uten å bli utkonkurrert på markedet. Om nødvendig mener jeg at det er riktig av de som rammes av globaliseringen å bruke vold for å reversere globaliseringen. Senk båter som bringer varer fra Kina, spreng butikker som selger kinesiskproduserte varer og lignende. Det samfunnet vi er på vei mot nå er nemlig et samfunn som ikke er verdt å leve i for lavtlønnede og fattige/tapere generelt sett. Den økonomiske globaliseringen er ikke annet enn den øvre middelklassens krigføring mot de lavtlønnede og mange vanlige arbeidere.

    Problemet med skattelettelser og avgiftslettelser er jo at disse i praksis også gir kutt i offentlige ytelser, slik at mange av de med middels og lave lønninger ender opp med å få mindre i skattelette enn de må betale ekstra får å få de samme tjenestene de fikk tidligere gjennom skatteseddelen.

    SvarSlett