fredag 11. mai 2012

Hvilke verdier har du?


Leserbrev i Sandefjords Blad 18. april 2012.

Eddie Whyte (Ap) mener i SB 13. april at jeg har et «kaldt og kynisk menneskesyn». Han har tidligere kalt meg en cowboy. Høyres Tor Steinar Mathiassen mener jeg er en kalv og den anonyme «O.G»  på SBs nettsider mener jeg er en apekatt.

Jeg for min del kunne godt tenke meg å diskutere politikk.

Analyseselskapet Menon har kommet til at over 40 prosent av statens skatteinntekter kommer direkte og indirekte fra olje. Totalt har Norge kost seg med direkte skatteinntekter fra oljebransjen på 2.726 milliarder 2011-kroner. I år subsidierer de rødgrønne budsjettet med 122,5 milliarder oljeskattekroner for å få det til å gå opp. For ti år siden skrev Time Magazine at Norge hadde råd til ubrukelige politikere grunnet oljeinntektene.

Min kone og jeg venter barn i disse dager. Med forventet levealder vil barnet vårt leve til rundt år 2100. Når vårt barn er middelaldrende er det slutt på oljen i Norge. Kanskje er det et poeng å tenke litt fremover?  De fleste nordmenn stammer fra bønder og dem har vi mye å lære av i så måte.

En bonde med skog får ikke glede av den skogen han planter. Det får først etterkommerne om 60-70 år. Hva slags samfunn vokser den kommende generasjonen opp i? Det eneste som står igjen etter oss om 60 til 70 år er holdninger og verdier, hvilken tilstand miljøet er i og samferdselsinvesteringer. Da undrer jeg meg over er hvilke holdninger og verdier vi etterlater oss når vi tillater 10 prosent av Sandefjords friske ungdom å leve av sosialhjelp. Blir det mer eller mindre penger til å ta seg av eldre og uføre med en slik politikk?
Er det ikke «merkelig» at vi har klart å bruke 2.726 milliarder kroner og er i gang med å tappe oljefondet, samtidig som vi har en vei- og jernbanestandard på nivå med Albania, kreftpasienter som ikke får hjelp og blant verdens høyeste skatte- og avgiftsnivåer?

Du og jeg har én oppgave. Det er å bygge en bro til neste generasjon. Vi skal etterlate oss «gården vår» i bedre stand til neste generasjon enn da vi overtok den.

Fra 1995 til nå har antallet som lever av NAV i yrkesaktiv alder steget fra 12,5 til nesten 20 prosent. Arbeiderpartiet mener det er greit fordi vi ligger på topp når det gjelder antallet som jobber. Det er en forvrenging av sannheten. Vi er så mange som ufrivillig jobber deltid at de fleste andre land i OECD knuser oss i antallet timer jobbet pr. person.
Det andre argumentet Ap bruker er at velferdsutgifter i prosent av BNP ikke har økt de siste årene. Det må være verdens dårligste argument. Like dumt som når bondeorganisasjonene påstår at maten i Norge egentlig er billig fordi vi jobber færre arbeidstimer for å kjøpe mat nå, sammenlignet med før. Kan de ikke fortelle det til de som flokker seg rundt kjøttdiskene i Strømstad?

Norge har verdens største andel av befolkningen i arbeidsfør alder som lever av offentlig hjelp. Vi kan ikke la neste generasjon arve en velferdsstat de umulig kan finansiere. Når Arbeiderpartiet og Høyrefolk mangler argumenter kan de bare angripe FrPere med personkarakteristikker. Jeg skulle ønske de kom med konkrete, håndfaste metodeforslag til hvordan vi skal få flere mennesker i arbeid og at Høyre begynner å stemme for det de sier de er for. Image er ikke alt her i livet.

Det hele handler nok om at vi har et ulikt verdigrunnlag.  Hva er ditt verdigrunnlag?

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar