lørdag 26. oktober 2013

Rasistisk ytring fra Whyte


I forkant av årets valg kalte Ap-bystyrerepresentant Eddie Whyte FrPs stortingskandidat i Oslo, Mazyar Keshvari for en Onkel Tom. Det er en rasistisk ytring.

Uttrykket Onkel Tom har sin opprinnelse i boken Onkel Toms hytte fra 1852. Romanfiguren Onkel Tom beskrives som en afroamerikaner som er de hvites ”spyttslikker”, til tross for at de undertrykker ham.

I USA har Onkel Tom, ettersom tiden har gått, gradvis blitt et rasistisk begrep. I dag brukes uttrykket av venstresiden for å ramme alle farvede som ikke marsjerer i takt. Det er nok å være for skattelettelser, så er man en Onkel Tom. Ett eksempel på hvor alvorlig uttrykket oppfattes er at den amerikanske fotballkommentatoren Hugh Douglas fikk sparken fra TV-kanalen ESPN i sommer etter at han kalte sin programkollega for Onkel Tom for åpen mikrofon.

Det er galt, og det er i en moderne definisjon av ordet, rasistisk, å definere personer med en bestemt hudfarge som noe bestemt, bare fordi de har en annen hudfarge enn flertallet i en befolkning. Jeg er FrPer, jeg mener bestemte ting om flyktninge- og innvandringspolitikk. Mazyar Keshvari er FrPer, han mener også ting om flyktninge- og innvandringspolitikk. Han må få lov til å mene noe om den politikken på samme måte som meg. Han skal ikke benevnes med ukvemsord som er knyttet til at han har en annen hudfarge enn meg. Hadde Whyte derimot kalt Mazyar Keshvari eller undertegnede for ”tullinger” eller lignende, da hadde han vært usaklig, men ikke rasistisk. Usaklighet er greit, rasisme er ikke greit.  Ordet ”tulling” ville rammet oss begge likt, selv om vi har ulik hudfarge.

Whytes ytring om Onkel Tom skjedde på Twitter i forbindelse med en artikkel på nettstedet morsmal.org. Han ble senere intervjuet om saken i Dagbladet og gjorde ikke noe forsøk på å trekke uttalelsen tilbake eller mildne den.

Mange av FrPs motstandere vil sikkert si at jeg nå kaster stein i glasshus ettersom vi også har hatt sympatisører og sågar medlemmer som har sagt dumme ting i innvandringssammenheng. Til det har jeg følgende å si: Vi feier for egen dør. FrP hadde endog en partisplittelse for noen år tilbake, der utbryterne lagde et spesialparti for antiinnvandrings-eksentrikere. Selvfølgelig vil noen si vi ikke feier godt nok, men det er nok stort sett de som er politisk uenige med oss uansett - og aldri vil bli fornøyd med feiinga før vi inntar nøyaktig samme standpunkt som dem selv. Hva gjør Arbeiderpartiet nå med Eddie Whyte? De må feie for sin dør, slik vi feier for vår.

Det hører med til historien at Mazyar Keshvari, som opprinnelig kommer fra Iran, kom inn på Stortinget og nå er utnevnt som innvandringspolitisk talsmann. Etter all kritikken FrP har fått ligger det kanskje en aldri så liten ironi at vi er eneste partiet i Norge som noen gang har fått valgt inn en førstegenerasjons flyktning som stortingsrepresentant. FrPs flyktninge- og innvandringspolitikk er rett og slett svært fornuftig, og mennesker av alle religioner, farger og kulturbakgrunn kan uten problemer slutte seg til den. Men det forutsetter at de leser hva vi sier og gjør i Stortinget og partiprogrammet, og ikke lytter til venstresidens propaganda og ekstremister som Eddie Whyte.

(Publisert i Sandefjords Blad 25. oktober 2013)

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar