torsdag 20. juni 2013

Sandefjord: Havnekrangelen II

Jeg misunner ikke formannskapspolitikerne i Sandefjord akkurat nå som står midt i kryssilden mellom Fjordline og Colorline. Det hagler med beskyldninger, eposter hit og dit og trusler om søksmål. Enkeltutsagn fra enkeltpolitikere tolkes i alle retninger.

De kunne gjort det enklere for seg selv, ved ganske enkelt å besøke Torp flyplass og spørre de ansvarlige for utdeling av rutetider hva det kommer av at ikke Norwegian, Widerøe og Ryanair er i daglige brytekamper på samme vis.

Det er nemlig ikke så komplisert: Hvis du har et knapphetsgode kan du enten dele det ut på en urettferdig måte, for eksempel ved å forfordele de som har benyttet godet lengst, de som er penest å se på eller arrangerer de fineste festene. Eller du kan sette opp nøytrale tildelingskriterier som er rettferdige for alle. Såvidt meg bekjent er de eneste kjente metodene for det å sette opp en budrunde på ulike avgangs og ankomsttider - eller det er ved å arrangere loddtrekking. Det siste er ganske dumt da havneeier går glipp av inntekter.

Jeg mistenker at de fleste politikerne vet dette med seg selv. De vet det er slik det ender - men for ikke å risikere rettssaker og for å skyve avgjørelsen over på andre, er det først Kystverket, og nå en juridisk utredning som tar støyten.

Støyten vil bestå i at Colorline kan miste viktige avgangstider i budrunden og flytte til Larvik i protest. Ingen vil sitte igjen som svarte-Per og ta ansvaret for det. Så det beste er i ettertid å kunne si: "Det var ikke vår feil - det var Kystverket og juristenes - de tvang oss til det!"

På folkemunne snakkes det en del om at Fjordline kommer lett til det - at de "stjeler" Colorlines anlegg. Men det gjør de ikke. Kommunen eier landgangen og avgangshallen. Colorline eier sine salgsdisker og kontorene. Skal Fjordline inn må de sørge for egne kontorer og salgsluker. Så enkelt er det. Det hevdes også av noen at Colorline jo har en kontrakt frem til 2016. Ja, det har de - men den sier ikke noe om avgangstider.

Slik er politikken noen ganger. Vi vet hva som er riktig og vi vet hva dette vil ende med. Noen må bare overbevises av noen andre om det først. De folkevalgte vil ikke ta den jobben selv.

Les oppfølging av dette innlegget her.

2 kommentarer:

 1. Hei
  Mye bra i dine innlegg.
  At du får klaus i taxfree`n på er vel ditt eget problem !!!
  Men; du hyller fri konkuranse.
  Da lurer jeg på hva du legger idet?
  Fjord Line har blitt tilbudt Thorøya,men har ikke penger til utbygging (merkelig).
  Har også fått tilgang til Sandefjord Havn men godtar ikke tidene.
  Er jo mye bedre å "ta" noe andre har fått til.
  Har selv seilet 23år på oslo-linjen til Color Line.
  Det har aldri vært "krig" mellom Jahre(Color line)-DFDS og Stena Line ang.rutetider osv.
  Hvorfor ikke ???
  Jo,for alle bygde opp sine egne terminaler osv.
  Kanskje derfor Fjord Line ikke blir likt ??
  Hvis Fjord Line får kravene sine håper jeg inderlig at også DFDS og Stena-Line kaster seg inn i konkuransen på Sfj-Str.
  For har den ene fått må de andre også få.
  Sikkerhets-strategier bør du ikke kommentere; uttalende dine ang.dette betvintner om meget liten kunnskap.
  Nybygget til Color Line ligger på vent til fergjestriden er ferdig,tar ca.1år for Color Line å få bygd,Fjord Line`s nybygg skulle vært ferdig allered i 2009,båtene har enda ikke kommet.....
  PS: har alltid beundret FRP`s holdning og stemt Dere ett par ganger,men etter å ha lest bloggen om dette emnet tror jeg faktisk på en reversering på stemmeseddelen i 2013.

  Mvh
  Color Line ansatt siden den gang Kosmos regjerte.

  SvarSlett
 2. Som det fremgår av SB-artikkelen lørdag ser det ikke ut til at du skal frykte noe som helst. Ingen FrPere eller noen andre vil tørre å stemme mot konklusjonen om at Color Line skal beholde sine rutetider for alltid.

  Etter de juridiske (og sikkerhetsmessige) konklusjoner som nå er fremlagt må man være passe gal for å stemme for noe annet. Noen drastisk må skje for at det eventuelt endrer seg. Vi er ikke så dumme at vi risikerer søksmål og at skattebetalerne taper millioner av kroner, slik de gjorde i Kristiansand.

  Det jeg egentlig sier i innlegget er at den opprinnelige kontrakten aldri skulle vært skrevet slik at ett fergeselskap for all fremtid får eneretten på morgenavganger. Jeg stiller også spørsmålstegn ved om det virkelig ikke er mulig å få til en ni-avgang ved at Fjord Line venter i Framnesområdet. Her kan jeg ta feil, men vil gjerne høre hvorfor jeg tar så feil. Det er jo utvilsomt plass til to ferger ved havna samtidig, og jeg vil gjerne ha det inn med teskje: Hvorfor kan ikke en båt nr. 2 vente på å komme inn på sin plass klokken 9.00 ved å ligge klar andre steder i fjorden?

  Så håper jeg at denne saken ikke er det eneste viktige for deg ved dette valget. FrP er som kjent eneste ikkesosialistiske parti som vil videreføre dagens ordning med nettolønn for norske sjøfolk ansatt på skip registrert i NOR – Norsk Ordinært Skipsregister. Håper det også er med i din vurdering når du stemmer 9. september. Det jeg har snakket om i disse blogginnleggene er altså det prinsippielle - ikke hva som vil skje i praksis. Så fremt det ikke skjer noe oppsiktsvekkende i saken.

  SvarSlett