torsdag 20. juni 2013

Om hvorfor pensjonskassa er blitt så dyr

Hr. ordfører,

Min kommentar til Sandefjord kommunale pensjonskasses årsberetning er at den er for dyr, og det i dobbelt forstand.

Jeg er opplyst om at den kostet 56.000 kroner å trykke i 240 eksemplarer.

Det er mange som irriterer seg over at jeg og FrP irriterer oss over denne type pengebruk. I den store sammenheng er 56.000 kroner lite, vil mange si. Akkurat som de syntes det var greit å kaste hellene på Torvet og glemme å leie ut sykehusbygget. Men jeg kan fortelle at da Helse- og sosialutvalget skulle dele ut penger til frivillige foreninger her i byen brukte vi flere møter og to-tre timer bare på å krangle om vi skulle gi 10.000 kroner til noen som arbeider med vanskeligstilte barn, kreftarbeid eller la de syke få litt underholdning på sykehjemmene. Med 56.000 kroner ekstra kunne vi faktisk unngått hele krangelen.

Det er også det å si at alle rike mennesker jeg kjenner er nøye med helt unødvendige småutgifter. Selv om de er rike nok til å sløse, så gjør de det ikke – og trolig er det akkurat derfor de har blitt rike. Så det er ikke noe argument at Pensjonskassen forvalter mye penger og at selve rapporten utgjør en liten del av det.

Selve prisen er det ikke noe å si på. Det jeg reagerer på er at å designe en slik type årsrapport er unødvendig. Min jobb i det daglige er blant annet å hjelpe firmaer å designe årsrapporter som en del av sin kommunikasjonsstrategi. Men en Pensjonskasse er ikke en kommersiell aktør som gjør det noe bedre eller dårligere med en pen årsrapport. De meglerne som vil jobbe med pensjonskassen vil nok gjerne jobbe for den selv om rapporten trykkes med sort skrift på hvitt papir.

Så til det litt større bildet. Det er to «snille» grunner til at Pensjonskassen har en underdekning. Det ene er at det er betalt inn for lite penger på 80-tallet, det andre er at pensjonistene lever lenger. På avslutningssermonien for en av mine døtre på Videregående skole i går hørte jeg at det er lærere som lever lengst. Men uansett er det jo positivt at folk lever lenger.

Så skal jeg over til det som jeg ikke kan kommentere direkte. Jeg er nemlig fortalt at vi politikere er de kommuneansattes arbeidsgivere og man kan derfor ikke stå i offentligheten å diskutere lønn- og arbeidsvilkår – så det får vi vel heller snakke om i dunkelt belyste rom hvor sigarrøyken ligger tungt over lokalet.

Jeg får i stedet bidra med noen fakta, så får dere gjøre dere opp noen meninger selv.

I 2009 utgjorde lønn 60 prosent av Sandefjord kommunes brutto driftsutgifter. I 2012 utgjorde lønnsutgiftene 65 prosent. Det tilsvarer 120 millioner kroner. Nok til å drifte to Kamfjord sykehjem. Kilde er Sandefjord kommunes regnskap.
  • I perioden 2000 til 2010 gikk lønnen for de 10 prosent lavest lønte i privat sektor opp 36,5 prosent, mens den i offentlig sektor var 52 prosent. De lavest lønte i privat sektor tjener 4600 kroner mindre i måneden enn i offentlig sektor Kilde: Statistisk sentralbyrå. 
  • I perioden 2008 til 2011 har ledere i offentlig sektor økt lønnen med 24,5 prosent sammenlignet med en lønnsvekst på 14,7 prosent for småbedriftslederne. Kilden er Ny analyse 
  • Med et lite unntak for 2011 har offentlig sektor hatt bedre lønnsoppgjør enn privat sektor fire av de fem siste årene. Kilde: Statistisk sentralbyrå 
  • Sandefjord kommune har ansatt 300 flere medarbeidere siden 2009 
  •  Lønningene i offentlig sektor er nå høyere i gjennomsnitt enn de er i det private på generelt plan, dersom man legger lønn og pensjon sammen. 
  • Professor Terje Hansen ved Norges handelshøyskole mener forskjellen er 12 prosent 
  • NHO har beregnet den samme forskjellen til fem prosent i disfavør av en privat ansatt. Vi snakker altså om forskjellen mellom den såkalte nominelle lønn nominelle lønn for et normalårsverk. 
Det er kanskje ikke så rart at pensjonene øker.

Jeg er pessimist med hensyn til disse tingene. Det er ikke garantert at den nye regjeringen klarer å løe dette. Også vi lokalpolitikere må være tøffe som flint.

Jeg gleder meg stort over at Mick Jagger fra The Rolling Stones kom ut av skapet for noen dager siden – han hadde vært skapkonservativ i flere år, fortalte han og han likte Margaret Thatcher godt. Det beste han likte med henne var at hun ikke gjorde noe forsøk på å bli likt.  Det synes jeg er et godt forbilde å ha. Vi må gjøre det som er riktig. Vi kan ikke overlate til de som kommer etter oss å rydde opp.


(Innlegg i Sandefjord bystyre 20. juni 2013. Det siste avsnittet ble ikke lest opp, da det ikke var mer taletid igjen). 


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar