søndag 14. juli 2013

Sandefjord: havnekrangelen III


Politikk begeistrer, irriterer, opplyser, forundrer og overrasker. Overraskelsesmomentet denne gangen, for min del, var forsidesaken i Sandefjords Blad lørdag 13. juli hvor det fremgår at juristene er i ferd med å konkludere med at Color Line kan fortsette som før med sine avganger henholdsvis klokken 8.00 og 10.00.

Jeg var svært så sikker i min sak om at Kystverkets tidligere utredninger viste at det ville bli krevet en nøytral utvelgelsemetodikk av rutetider for fremtiden. Jeg var riktignok litt usikker på om en slik nøytral utvelgelse ville bli påkrevet før 2016 (Color Lines nåværende kontrakt gjelder til da), men jeg var sikker på at det ville bli innført etter 2016. Med andre ord – at selskapene enten ved budrunder eller loddtrekking. Nå mener juristene at Color Line kan fortsette med sine rutetider til evig tid, utelukkende ut fra sedvane.

Jeg er svært skeptisk, dersom dette blir den endelige ”dommen”. Dette er jo det samme som å hindre konkurranse ettersom morgenruter ifølge forståsegpåere er det som lønner seg og som fergeselskapene er avhengig av for å lykkes med for å få til lønnsom drift. I såfall har Color Line nå fått evig fredning mot konkurranse. Ifølge havnesjefen vil det ikke bli tillatt med en Fjord Line-avgang mellom Color Lines avganger 8.00 og 10.00 av praktiske årsaker. Jeg er skeptisk: Hvorfor kan ikke Fjord Line ha en avgang klokken 9.00 og vente i Framnesområdet i tilfelle forsinkelser? Det er andre havneområder rundt om i verden som er minst like trange og som mottar større skip med korte mellomrom

I Sandefjords Blad de siste dagene har det kommet på trykk et par leserbrev som nærmest fremstiller det som om et er synd på Color Line dersom de får konkurranse. Det er sjeldent man ser en slik tårevåt sympati for et milliardselskap. Jeg kan ikke skjønne at det er noe mer synd på dem om de får konkurranse enn at et hvilket som helst annet milliardkonsern får det. Jeg vil tro det gråtes en del i Nokia etter å først ha skapt mobilmarkedet og så tape så grundig overfor Apple og Samsung. For eksempel.

Fergeselskapene konkurrerer først og fremst om tax freekunder og ikke trailersjåfører, argumenteres det. Ja, hva så?

Det er sikkert ikke veldig taktisk å tale for at Color Line bør få konkurranse i Sandefjord, all den tid et er 800 ansatte sandefjordinger ansatte i selskapet. Det er velgere det også. Men jeg mener konkurranse er en positivt uansett. Jeg kjenner flere ansatte i Color Line godt, har intervjuet grunnleggeren av selskapet (Scandi Line) Jan E. Johansen for Sandefjords Blad og er stolt på deres vegne over hva selskapet har fått til i Sandefjord. Men jeg kan ikke skifte mening av den grunn.

Hvis denne saken virkelig ender med at Color Line beholder sine morgenrutetider også etter 2016, uten at det foretas en nøytral utvelgelse av rutetider, så er det en lærdom når det gjelder kontrakter kommunen tegner med fergeselskaper. I  den opprinnelige kontrakten inngått med Color Line burde det fremgått utvetydig at det ville bli budrunder på rutetidene etter kontraktens utløp. Jeg tror en privat havneeier ville lagt til et slikt punkt – men når politikerne skal leke forretningsmenn er ikke slikt så nøye.

Jeg kan nevne minst tre ting som gjør at Color Line fortjener konkurranse: Fjord Line har laget en mer sjøsikker ferge = færre dårlige mager. Color Lines tax free-utvalg er kjedelig og byr sjeldent på overraskelser og til slutt: Jeg vil applaudere enhver ny ferge hvor det er høyere under taket.

Jeg ser gjerne at det er Color Line som vinner denne konkurransen, men da må de forbedre seg. Hvis kommunen ikke åpner opp for å gi Fjord Line rutetider om morgenen behøver ikke Color Line gjøre stort for å bli bedre. Det er meg komplett ubegripelig at noen kan bygge båter med så mye stål, men tydeligvis ser seg tjent med å kjipe inn med 30-40 cm. i taket. Jeg er aldri plaget av klaustrofobi, men det er jeg på tax freeavdelingen til Color Line.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar