mandag 20. mai 2013

Deltidsarbeiderne bløffes


Sandefjords Blad refererte meg helt riktig fra helse og sosialutvalgsmøtet tirsdag 23. april: Så langt har politikerne bløffet de ufrivillige deltidsarbeiderne.

I utvalget har vi sett engasjerte, ja nær harmdirrende innlegg fra Arbeiderpartiet. De er mot ufrivillig deltidsarbeid sier de, men hva er de egentlig for? For meg virker det som de spiller et skuespill der målet er å få det til å se ut som om alle deltidsjobbene er administrasjonens- eller flertallspartienes skyld. Men de vet bedre enn som så.

Vi politikere vet hvordan vi kunne løst frivillig deltidsarbeid, men smerteterskelen ved å løse det er for høyt til at noen gjør noe med det. Dette er noen eksempler på hva som kunne vært gjort: Gi alle som vil heltidsjobb - uavhengig av kostnad og uavhengig av behov ved de ulike institusjoner. Høres det realistisk ut? Tvinge alle helsearbeidere til å jobbe hver eneste helg, slik de gjør i Finland – der deltidsproblematikken er ukjent. Realistisk? Tvinge alle med helsefaglig utdannelse, som jobber i kommunen – uansett om de nå jobber som lærere eller etatsjefer, til å ta helgevakter. Realistisk? Tidoble betalingen for å jobbe helger, slik at det blir avsindig populært å jobbe. Realistisk? Hente inn svenske helsearbeidere hver helg med Strømstadfergen? Tja,…besnærende – men realistisk? Til slutt kommer Aps alternativ: Å gjennomføre et ”prosjekt”, der vi skal ”gå sammen og finne løsninger”. Problemet med den metoden er bare det at tilsvarende øvelse er gjort en mengde steder i hele kommune-Norge, uten at noen har lykkes over tid. Harstadmodeller, Nordsjømodeller og hva de nå kaller seg – etter at den første entusiasmen har lagt seg forvitrer det hele. Hvorfor? – Fordi det er grunnleggende problemer innebygget i måten vi har organisert arbeidslivet på i omsorgsektoren.

Arbeiderpartipolitikerne vet dette, men later som noe annet. Jeg tror årsaken til at de spiller sitt spill er at de får et ufattelig antall millioner kroner i valgkampbidrag av LO og  LO-fagforbund, og de føler de må gi noe tilbake. Noe må de jo si, så det ser ut som om de engasjerer seg!

Hvis Arbeiderpartiet hadde vært oppriktige hadde de dypdykket inn i detaljene og kommet med konkrete forslag om i hvilken retning kommunen må gå for å bedre situasjonen.  Å late som om administrasjonen i Sandefjord kan finne et quick fix på dette bare ved å se litt morske ut gir ingen mening. Å beskylde flertallspartiene for situasjonen er urimelig. Vi kan ikke ta ansvaret for at intrikate regler rundt arbeidstidsbestemmelser har gjort det umulig å få vaktkabalen til å gå opp uten en haug med deltidsstillinger. Er det noen som må ta ansvaret for at vi har et delvis fagforeningstyrt samfunn så må det vel nettopp være Arbeiderpartiet.

Jeg ønsker likevel partiet velkommen til å komme med konkrete innspill på hvordan vi kan bli bedre på dette området – selv om jeg altså ikke tror på at vi kan løse det helt. Mine innspill er at vi diskuterer en vikarpool med faste heltidsansatte, fremfor et stort kobbel av deltidsarbeidende, kombinert med at vi gir ekstragoder til frivillige som jobber annenhver helg.

For å få til noe slikt må vi ha fagforeningene med oss, hvis de er positive kan vi løse dette sammen. De som sier noe annet bløffer.

(Innlegg i Sandefjords Blad 7. mai 2013)

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar