lørdag 13. juni 2015

"FrP-landet" Sveits

(Dette er radioinnslag nr. 5 i spalten Rett til å velge i NRK P2s Salongen, som ble sendt første gang torsdag 3. juni 2015. Du kan lytte til det her)

Kjære frihetselskere!

Velkommen tilbake til Norges eneste liberalistiske radiospalte, Rett til å velge. Tenk bare på hvordan NRK hadde vært om det var 2000 journalister som meg her! Da hadde FrP hatt 60 prosents oppslutning. I stedet er det fremdeles folk som stemmer Arbeiderpartiet og andre sosialistpartier – og det er takket være folk som Jørgen Strickert. Litt irriterende da å oppdage at han er riktig så hyggelig i virkeligheten. Men det sa visst de andre i bunkeren om Eva Braun også. Uansett, nå er det liberalistisk fest!

Jeg lurer på hva som skjedde med de folkene fra Landsorganisasjonen som reiste til Sveits i 2010 og fant et liberalistisk paradis og attpåtil våget å skrive en rapport om det etterpå. Mon tro om de i dag er omplassert som tekstforfattere av dødsannonser i Dagsavisen.

Rapporten de har skrevet er nesten litt mystisk. Du kan Google den, men du finner det ikke ved å søke på Lo.nos egne sider. Det har fått en plass på en slags digital kirkegård, trolig i håp om å skjule alle spor. Dokumentet heter Sveits – litt om økonomi og arbeidsmarked. Det er skrevet fordi Samfunnspolitisk avdeling i LO ville se på hvordan Sveits hadde klart seg gjennom finanskrisa i 2008.

Det som forbauser mest er hvordan LO tør synliggjøre at det er mulig å skape et godt samfunn på andre måter enn Arbeiderpartimåten med høye skatter og avgifter. Og Arbeiderpartimåten kan beskrives slik: For å skape vekst og velstand er det essensielt at flest mulig kommer i arbeid. For å få flest mulig ut i arbeid må både kvinner og personer med redusert arbeidsevne ut i arbeidslivet. Får vi mange ut i arbeidslivet får staten store skatteinntekter. Disse igjen kan brukes på velferdsgoder. For å oppnå dette må vi investere i blant annet barnehager og skoler. Barnehager med solide statssubsidier er en forutsetning for å få kvinner ut i arbeid. Får vi mange i arbeid får staten mer skatteinntekter og skatteinntekter kan vi bruke til å trygge velferdssamfunnet og blant annet investere i barnehager og skoler. Alt henger sammen med alt og rokker du med ett element kan alt rakne, derfor er høyresida så farlig. Tillater de lakrispiper for lenge kan alt gå til helvete før du aner det.

Ja, kanskje ikke det siste, da – men omtrent slik lyder det.

Nettopp derfor var det så oppsiktsvekkende at LO-folkene så godt som uten blygsler la frem tall etter tall som viser at det til de grader er mulig å få det godt i et land på andre måter enn etter Arbeiderpartimodellen. I gamle dager kunne man si at i Sveits levde alle så godt, for de slapp jo krigen og bankene besto enten av innskudd fra narkotikakartell eller formuene etter jødene. Men det begynner å bli en stund siden.

Jeg for min del forklarer det med lave skatter. LO skriver: ”Offentlig sektor har en langt mindre rolle i velferds- og fordelingspolitikken enn i de nordiske landene. Skatteinntektene i prosent av BNP er svært lave i en europeisk sammenheng.” En av de mange vedlagte tabeller i rapporten viser at Sveits skatteinntekter i prosent av BNP er om lag 13 prosent lavere enn i Norge. Hadde Norge lagt seg på Sveits´ skattenivå kunne regjeringen redusert skattene våre med 1/3. Hvilke konsekvenser har dette for statlig finansiering av velferdstjenester? Jo, for eksempel at borgerne må betale helseforsikringer og at barnehager koster noe mer. En norsk sosialist vil sikkert hevde at da vil et samfunn slutte å fungere, men fattiges helseforsikringer subsidieres og dyrere barnehager har ikke gått utover likestillingen.

Det er flere sysselsatte i Sveits enn i Norge, målt i forhold til folketall. Og ikke minst: Sveitsiske kvinner jobber mer enn norske kvinner. Det som er spesielt ille med Norge er at vi arbeider nesten færrest antall timer i OECD. Jeg tar det som tegn på at vi totalt har mislykkes i å få mennesker med restarbeidsevne og innvandrere ut i arbeidslivet. Blant annet.

Sveits får alltid svært høy rangering når FN kårer verdens beste land å bo i, til tross for at de ikke har olje. Jeg kunne i grunnen sittet i lang tid og gjengitt statistikk som viser at Sveits er et minst like godt land å leve i som Norge, selv med et FrP-skattenivå. Men statistikk er ikke så egnet på radio.

Fant ikke LO noe galt? Joda, de mener sveitsisk effektivitet er lavere enn i Norge, men i Norge har det etter hvert kommet frem to farefulle opplysninger. For det første at Statistisk sentralbyrå i har funnet ut at OECDs produktivitetsrapporter om Norge er for optimistiske. Forskeren Thomas von Brasch har nylig avdekket at Norge i realiteten ligger bak både Tyskland og USA og slettes ikke foran Sverige, men mer på linje med dem i produktivitet.

En annen ting er at lønningene økte dramatisk i forhold til produktiviteten under de åtte årene med de rødgrønne. Slikt er livsfarlig for en nasjon.

LO mente også det var litt for stor forskjell på fattig og rik i Sveits. 20 prosent av Sveits´ arbeidsstokk er ikke født i landet, og det er en forklaring på at mange av disse er fattige når de kommer, men får bedre velstand etter hvert. En annen ting er alle rikingene som flytter dit – noe Norge ikke er belemret med. Det må nesten bli litt forskjeller av slikt, og det er litt vanskelig å se det som negativt at et land tiltrekker seg både de som er rike og de som ønsker å bli det.

Liberalister i Norge har nå en gang litt vanskelig for denne sveitser-tysken og har en hang til å se til USA. Det er mye å lære av prinsipielle liberalister over Atlanteren, men det er kanskje mer naturlig å tenke seg til hva Norge kunne blitt om vi hadde fulgt i sporene til dette haugianske, liberalistiske sliterfolket der nede i alpene.

Går man dypere inn i LOs tall fra den gangen i 2010, vil man se at forholdene ikke har endret seg nevneverdig til i dag. Sveitserne bygger landet sitt bit for bit, mens Norge er avhengig av at Isil lager mest mulig kvalm i Midtøsten og holder oljeprisene oppe.

Mange rødgrønne sosialister vil selvfølgelig si: Hva er vitsen med det hele? Hvorfor skal spalten Rett til å velge stadig predike mer effektivitet i økonomien når vi allerede har det bra? Jeg forstår spørsmålet. Når jeg tar en titt på lekerommet til barna er det litt vanskelig å forestille seg hva vi skal bruke mer velstand til. Men det handler jo om nettopp det: Hva skal Norge leve av når barna er blitt store? Hva skal vi leve av etter oljen?

Kjære frihetselskerne: Det er enkeltmennesket som skaper vekst og velstand. Skal vi opprettholde et velferdssamfunn er vi avhengig av å knuse myten om at bare høye skatter kan skape velferd. Og skal vi knuse mytene må vi knuse NRK, slik at sånne som Jørgen Strickert får en åtte minutters spalte hver torsdag og vi liberalister alle de andre programpostene.

Måtte kraften være med deg.1 kommentar:

  1. Tillat meg å introdusere LE-MERIDIAN FINANSIERINGS TJENESTER. låneselskapet som gir meg et lån på 5 000 000,00 dollar. Når andre låninvestorer har neglisjert tilbudet mitt, men Le_Meridian Funding Service gir meg suksesslån. De er direkte i lånefinansiering og prosjekt når det gjelder investering. de tilbyr finansieringsløsninger til selskaper og enkeltpersoner som søker tilgang til kapitalmarkedsfond, de kan hjelpe deg med å finansiere prosjektet ditt eller utvide virksomheten din. E-postkontakt :::: lfdsloans@lemeridianfds.com Også lfdsloans@outlook.com eller Skriv på whatsappnummer på 1- (989-394-3740) Good Intend,

    SvarSlett