torsdag 11. september 2014

Er det fornuftig med en ny krig?

Når USA med støtte av vestlige demokratier - inkludert Norge -  går til krig mot ISIL er det naturlig at vi er solidariske. Vi er solidariske først og fremst fordi vi også vil trenge hjelp den dagen Norge utsettes for fare. Europa ligger med brukket rygg og kan ikke forsvare Norge hvis det skjer noe, det er det bare USA som kan.

Men ovenstående er også eneste grunn til å støtte en ny krig.

Man skal være bra krigspatriot for å kunne påstå at krigene i Afghanistan og Irak har ført noe godt med seg. Det hadde vært umulig å forsvare at Taliban skulle kunne fortsette å styre Afghanistan etter 11. september 2001, men derfra å bli i landet i år etter år har bare skapt nye fiender.

Irakkrigen kan vel knapt ha noen støttespillere lenger - og ja, selv har jeg snudd. Det eneste krigstilhengere egentlig kan argumentere med er at USA og NATO burde ha blitt i disse landene med ennå flere soldater i ennå flere år.

La oss si det ble gjort, la oss si Vesten plasserte 500.000 soldater i de to landene de nærmeste 60-70 årene. Jeg tviler ikke på at vi hadde klart å holde bedre kontroll, men vi ville neppe ha klart å unngå terrorisme mot soldater. Hvor mange soldater ville ikke mistet livet og blitt lemlestet hvert år? Ville antallet vært større eller mindre enn den terrorismen personer fra disse landene hadde kunnet utøve mot oss i Vesten? Og hvor mye av den terrorismen hadde vært skapt av nettopp at man sender soldater inn i et fremmed land? Svar: Kanskje det meste -  ISIL er et resultat av det. På toppen av det hele: ISIL kriger med amerikanske våpen de har fått av sin søsterorganisasjon i Syria. Som har fått dem av USA.

Så vil kanskje noen si at det er bedre at soldater dør enn sivile, men mener vi virkelig livene til 18-20-årige gutter mindre verdt enn andre liv? Gir det noe mening å hevde det i 2014?

Og hva med kostnader? USA er så godt som konkurs som følge av de to krigene. Det som må vurderes er om vi kunne oppnådd like god sikkerhet ved å satse på mer politi og forebygging på hjemmefronten. Og om det ville vært rimeligere.

Sikkerhet handler om å vurdere antall liv og kostnader opp mot hva vi kan oppnå med en krig. I Afghanistan har vi oppnådd lite utover at de som var ansvarlige for 11. september ble fjernet. I Irak har vi oppnådd det stikk motsatte av det vi ønsket å oppnå.  Hvorfor tror vi at USA skal lykkes denne gangen ved å skyte fra fly på terrorister som kler seg som sivilie?  Hvis noen er så sikre på at de lykkes, hvorfor lyktes de ikke i Libya, som nå er et komplett kaos og ikke har gitt noen bedre sikkerhet? Jeg tviler på at USA vil lykkes med å eliminere ISIL-terroristene, men om de gjør det - hvem føler seg sikre på at det ikke dukker opp nye terrorister om noen år?

Ja, jeg har forståelse for at det utføres visse aksjoner for å løse opp i en akutt situasjon, men å la også denne krigen bli langvarig - gir det noen mening? Og hvis det virkelig har en mening - hvorfor går vi ikke til angrep på Kongo, Marokko, Algerie, Tsjad, Gaza eller alle de andre 20-talls konfliktlandene rundt om på kloden der sivilbefolkningen lider? Er det ikke så nøye med befolkningen der? Eller kan det være slik at ISIL-krigen i stor grad handler om en mislykket president som viser muskler før delstatsvalgene nå i høst?

Vi må lære av de feilene som er begått. Er det fornuftig med en ny krig?

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar