onsdag 10. september 2014

Bydelsutvalg og storkommune

(Innlegg i Sandefjords Blads nettutgave 8. september og i papirutgaven 10. september 2014 29. januar 2014- Innlegget var et resultat av denne debatten på NRKs Vestfoldsending(Tid: 2.19.25), som igjen var et resultat av dette intervjuet med meg i Sandefjords Blad 2. september
Samme dag som innlegget kom på trykk i papirutgaven kom det frem at Bjørn Ole Gleditsch hadde kommet på bedre tanker når det gjelder bydelsutvalg under besøket i Sandes kommune)


Tirsdag [2]. september advarte jeg i denne avis mot at det innføres bydelsutvalg i en eventuell Sandefjord storkommune. Jeg er for en sammenslåing. Men i motsetning til visse andre Sandefjordspolitikere gjør jeg ikke noe så dumt som å blande meg inn i hva innbyggerne i Stokke og Andebu skal mene. Om begge kommuner sier ja, om hele eller bare deler av kommunene sier ja – det er et indre anliggende som Sandefjordspolitikere bør holde seg unna. Det vi må mene noe intelligent om er hvordan vi skal organisere den nye kommunen hvis den blir en realitet.

For det første: Hvis vi skal ha en ”debatt” om emnet, så skal vi ha en debatt. I NRKs Vestfoldsending onsdag 3. september hadde jeg den tvilsomme gleden å diskutere mitt utspill med ordfører Bjørn Ole Gleditsch. Han skjøt med alle kanoner han hadde til rådighet og ingenting tydet på at han ikke har bestemt seg: Han er for bydelsutvalg og mot alle som er i mot. I kjent Gleditschstil var karakteristikken ”useriøs” noe av de første som kom ut av hans munn. På tide å vurdere ordforrådet?

Jeg har bestemt meg for hva jeg mener fordi jeg har erfaring med bydelsutvalg, har innhentet informasjon fra folk som sitter i bydelsutvalg i dag og har lest meg opp om emnet. Bjørn Ole Gleditsch gir uttrykk for at han ikke kan nok om saken og sier han skal på tur til Sandnes for å samle erfaringer, som etter en debatt skal munne ut i en konklusjon. Men hvorfor drar han dit når han så tydelig har bestemt seg?

Hvis vi skal få til en storkommune må viktigste motivasjon være at vi bruker de administrative ressursene på en bedre måte, og ikke minst at vi får til et effektivt politisk system der politikerne fra Stokke og Andebu føler seg ivaretatt. Jeg mener beste måte å gjøre det på er ved at de enkelte partier er sitt ansvar bevisst og nominerer kandidater fra hele kommunen til bystyret. Det er ikke noen andre tiltak som kan kompensere for tap av to kommunestyrer, dersom partiene ikke tar dette på alvor. Vi i Sandefjord må leve fint med tanken på at neste ordfører likegodt kan være bosatt i Stokke, som i Andebu. Og kanskje er det en besnærende tanke?

Videre må en stor andel utvalgsmøter holdes over hele kommunen. Det er uhørt dersom et helse- og sosialvalgsmedlem ikke kan navnene på sykehjem i hele storkommunen og tilsvarende flaut hvis ikke skoleutvalgsmedlemmer kan navn på alle barneskoler. Også bystyremøter bør i første periode avholdes andre steder enn Rådhuset.

Men å innføre bydelsutvalg er en særdeles dårlig idé. Etter min oppfatning gir det våre nye venner en falsk trygghet av at de får medbestemmelserett. Pr. definisjon kan aldri et bydelsutvalg få særlig makt – hvis de får det, hva er da vitsen med kommunesammenslåingen? Skal vi ha med de to nabokommunene på laget må de være med på rette premisser. De må få reell makt.

Det er et bedre alternativ med et relativt høyt antall bystyremedlemmer, samt opprette et par nye heldags politikerstillinger for å styrke demokratiet. Ikke minst frykter jeg bydelsutvalg vil føre til dårlig rekruttering. Hvem gidder å sitte i et utvalg som stort sett bare kan innstille til bystyret i Sandefjord? For større partier er det ikke noe problem å stille et stort antall politikere til rådighet som må sitte i underutvalg og utvalg, men for de små er det en vanskeligere oppgave. Det ender med at det kastes inn C-politikere, eller i verste fall at det ikke kommer noen.

Å innføre et tredje politisk nivå i stor-Sandefjord er en dårlig idé fordi noe av hensikten med sammenslåingen må være at vi utnytter ressursene bedre. Vi bygger et system som kan komme til å vare i 50-100 år. Vi må gjøre det riktige nå, for det er vanskelig å fjerne den type systemer i ettertid. Vi får kun støtte av staten i en tidsbegrenset periode. Når den perioden er over må vi sitte med en kommunestruktur som er rimeligere å drifte -  hvis ikke har alt vært forgjeves.

Jeg håper at ingen partier binder sine politikere i saken, og at spesielt Høyre tenker seg om før representantene bare stemmer ut fra lojalitet til ledelsen. Det er ingen som husker hvem jeg var om hundre år og Bjørn Ole Gleditsch er bare et falmet bilde på veggen. Det er ikke for vårt eget ego vi driver med dette, men for de som kommer etter oss.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar