mandag 13. august 2012

Jens Stoltenberg må gå

Den eneste fornuftige konklusjonen Jens Stoltenberg kan trekke av 22. juli kommisjonens rapport er at han søker avskjed som statsminister. Så langt har alle som har vært ansvarlige for beredskap og sikkerhet i Norge vært skånet for krav om avgang. Det skyldes den enkle psykologiske faktor at du kritiserer ikke en far som har rygget over eget barn. Men selv den type tragiske ulykker kan ende med straffereaksjoner for uansvarlig adferd.

Det var regjeringens egne venner, kolleger og barn som ble rammet 22. juli i fjor. Man føler seg ikke som et spesielt godt menneske over å kritisere noen når de er i en sorgprosess. Men i dette tilfellet må vi legge følelsene til side og se på fakta. Vi må ta de nødvendige skritt for at fremtidige regjeringer aldri gjør en like slett jobb.

Jens Stoltenberg har styrt Norge i en periode hvor vi aldri tidligere har hatt så store oljeinntekter. Han kan ikke legge skylden på manglende ressurser. Likevel konkluderer rapporten med at samfunnsberedskapen har vært underprioritert i store deler av regjeringstiden til statsminister Jens Stoltenberg (Ap), siden 2005.

22. juli kommisjonen påpeker at politiets operasjonssentraler har vært for dårlig bemannet og personalet var delvis utrent og at forbedringspunkter fra øvelser ikke er fulgt opp.

Men det verste av alt er etter min oppfatning helikoptrene. Politiets helikopter sto på bakken i juli i fjor, noe politimester Anstein Gjengedal i Oslo hadde varslet Justisdepartementet om. Det var enda mer kritikkverdig at de ikke øyeblikkelig ble kommandert opp i luften. Men det som gjør meg rasende er at problemet med helikoptrene fremdeles ikke er løst. Under leteaksjonen etter 16 år gamle Sigrid Giskegjerde Schjetne i forrige uke kom det frem at heller ikke nå er politihelikoptrene disponible.

En stats viktigste oppgave er å beskytte sine egne innbyggere mot indre og ytre fiender. Det er for meg umulig å konkludere med noe annet enn at Stoltenberg må gå.


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar