tirsdag 21. august 2012

Hverdagsfascisme

Argumentet fra en del maktpolitikere om at  "vi har det så bra, jeg skjønner ikke hvorfor du klager" er et godt gammel autoritetsgrep. Jeg ynder å kalle det "hverdagsfascisme". Man slår ned opposisjon med en helt generell og usaklig frase. Setningen har ikke mye demokratisk sinnelag i seg.

Diskuterer man noe konkret kan setningen gi mening. Hvis noen synes det er fint at vi har fått flere bompengefinansierte veier og fått tusenvis av nyansatte i staten, så er det klart det har noe for seg å si at vi aldri har hatt det bedre på disse feltene, og at ingen bør klage. Vi har jo aldri ansatt så mange i staten over en syvårsperiode noen gang, og det er aldri laget flere bompengefinansierte veier. Men som en generell uttalelse er setningen meningsløs. Vi har det ikke bedre når det gjelder veivedlikehold, sykehjemsplasser, sykehuskøer, politihelikopterkapasitet og mye annet.

Jeg har hørt setningen både i offentlige nasjonale debatter fra sosialdemokrater, og jeg har hørt den fra Høyrefolk i Sandefjord. Får jeg sjansen skal jeg besvare setningen med følgende neste gang: "Så det betyr at du ikke synes jeg har rett til å kritisere noen ting, fordi det er mange områder der ting går bra? Hvor demokratisk er det å si det?"

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar